Logistiksektoren omfatter forskellige ting afhængigt af konteksten. I en bred definition, som brugt af Panticon, består “logistiksektoren” af både leverandører af aktiver og tjenester samt organisationer med logistiske behov. Logistik involverer både opbevaring og flytning af varer. Transporten kan ske med lastbil, jernbane, pram, hav eller luftfragt. Havne spiller også en vigtig rolle i transportnetværket. Emner omkring logistik inkluderer planlægning, vejrforhold og overvejelser vedrørende sundhed / sikkerhed / miljø / kvalitet.

Hos Panticon betjener vi udbydere af logistiktjenester og transportløsninger. Vi hjælper disse organisationer på tværs af vore 3 kerneydelser, og vi yder også særlig støtte til unikke problemstillinger hos vore klienter. Vi har lang tids erfaring med at betjene logistikudbydere og ejere af transportinfrastruktur på tværs af brancher i forhold til deres logistikbehov.

Hos Panticon betjener vi også klienter, der har brug for logistik- og transportløsninger, såsom afskibere og lasteejere. Vi har arbejdet med klienter indenfor forskellige sektorer såsom bilindustrien, energisektoren, kemikalier, tekstiler/konfektion, elektronik, fodtøj, hi-tech, pharma, detailhandel og legetøj.

Vores klienter er
 • Handelsfirmaer
 • Afskibere/lastejere
 • Producenter
 • Rederier
 • Logistikudbydere
 • Speditører
 • Jernbaneleverandører
 • Lastbilfirmaer
 • Havneoperatører
 • Lagerfirmaer
 • Leverandører af transportudstyr
 • Regeringsrelaterede enheder
 • Private kapitalfonde
 • IT-softwareleverandører