Hos Panticon understøtter vi vore klienter med deres aspirationer i forhold til at købe og sælge virksomheder som del af arbejdet med strategiske vækstplaner. Vi specialiserer os i fusioner, opkøb, generationsskifter, joint-ventures, partnerskaber og alliancer. Vore tjenesteydelser omfatter også frasalg. Panticons mål er at vore klienter kan opnå en vedblivende konkurrencemæssig fordel ved at træde ind i nye markeder eller opnå større markedsandele med andre aktører i markedet.

køb & Salgs Markeds-Scanning

En Køb & Salgs markedsscanning viser vore klienter, hvilke virksomheder der er tilgængelige til at erhverve eller til at danne et joint venture, partnerskab eller alliance i deres fokusmarked. Vi scanner fokusmarkedet med hensyn til mål-transaktionsstørrelsen og vores klienters geografiske præferencer. Vores resultat bygger grundlaget for yderligere beslutninger, som f.eks. valg af firmaer, klienten ønsker at erhverve, baseret på deres overordnede strategi.

AftaleOprindelse

Hos Panticon hjælper vi vores klienter med oprindelsen af en aftale. Vores klienter præsenterer os for deres valg af mulige firmaer, og vi kontakter disse firmaer på en anonym måde. Vi gør dette, fordi vi i nogle tilfælde ser forskellige markedsudviklinger og diskuterer disse med de involverede parter. På denne måde hjælper vi vores klienter med at afgøre, om firmaerne passer sammen kommercielt.

Due Diligence

Hos Panticon tilbyder vi due diligence-support for blandt andet at sørge for at vores klienters Køb & Salgs-strategi er informeret og effektiv. Det er vigtigt at forstå de kommercielle drivere bag firmaet eller aktivet, som vores klient ønsker at erhverve, afhænde eller etablere som et joint venture. Det er også vigtigt at forstå hele miljøet og markedstendenserne. Vi hjælper vore klienter med at skabe business cases fra et kommercielt perspektiv, der kan omfatte de økonomiske og juridiske aspekter, ofte i samarbejde med andre due diligence-partnere.

Forhandlinger og aftaler

Mange virksomheder har ikke deres egne fuldtidsansatte til at styre hele Køb & Salgs-processen. Derfor støtter vi vore klienter under forhandlingerne indtil den endelige aftale. Målet med kontraktforhandlinger er at afspejle de sælgende og erhvervende parters intentioner med transaktionen så nøjagtigt som muligt. Hos Panticon hjælper vi med at forhandle med målfirmaet og deres rådgivere. Desuden hjælper vi vores klienter med at færdiggøre deres aftaler. Dette betyder at oversætte forretningsforhandlingerne til et juridisk sprog ved hjælp af advokater.

Integration efter fusionen

Størstedelen af alle Køb & Salgs-aftaler mislykkes på grund af dårlig gennemførelse af integrationen efter fusionen. Mulige årsager til dette er manglende organisatorisk fokus, dårlig planlægning og utilstrækkelig projektledelse. Det er vigtigt at integrere alle dele af virksomheden – hastigheden, omfanget og skalaen er vigtige dimensioner, der skal overvejes. Især organisatoriske og IT-spørgsmål er vigtige at afklare. Derfor støtter vi vore klienter indenfor integration efter fusionen for at gøre deres Køb & Salgs-bestræbelser vellykkede.

Vores tilbud indenfor vores kernekompetencer: