Energy & Transport Summit III

The Future of the Wind Value Chain with Focus on Shipping and Logistics”

3. december, 2018

Det tredje topmøde om energi og transport fandt sted den 3. december 2018 på Copenhagen Business School (CBS). Konferencen markerede lanceringen af ​​det nye brand Panticon, der samler vores tidligere mærker under ét. De gamle brands, P Solutions og Renewable Energy Solutions, ophører med at eksistere.

For at fejre lanceringen af ​​brandet har vi frigivet i alt 10 gratis markedsrapporter om havvind på nye markeder uden for Nordeuropa, startende med Taiwan. Rapporterne vil også berøre andre nye markeder som Japan, USA, Sydkorea og mere. Tilmeld dig HER for at modtage din Japan-rapport i dag.

På Energy & Transport Summit III mødtes nogle af verdens største aktører inden for offshore vind- og logistik på den afsluttende konference som en del af forskningsprojektet GLOBAL WIND ENERGY SHIPPING AND LOGISTICS PhD. Her diskuterede de, hvordan fremtiden for offshore vindværdikæden forventedes at se ud med fokus på skibsfart og logistik. Der var meget at diskutere på det tidspunkt, hvor havvindmøllerne blev større, og forsyningskæden globaliserede. Samtidig ville de første havmølleparker uden statsstøtte snart blive bygget, og dette havde lagt pres på omkostningerne. Ingen steder i vindindustrien blev disse ændringer mærket mere direkte end inden for logistikområdet, herunder transport på land, til søs, i luften og i knudepunkter som havne og lagre.

Du kan læse mere om konferencen og se optagelser af sessionerne HER.