2018      “P Solutions”, “Panther Consulting” og “Renewable Energy Solutions” besluttede sig for at fusionere og arbejde under det nye navn “Panticon”. Panticons tre kernekompetencer repræsenterer hovedfokusset hos hver tidligere forretningsenhed.

Årsager til fusionen:

  • Komplimenterende viden.
  • Nemmere for vore klienter at forstå vores mangfoldighed af tilbud når alting er kombineret i én virksomhed.
  • At være en unik rådgivende enhed på grund af vores specifikke tilbud.

2012     Den selvstændige strategi konsulentsvirksomhed “P Solutions” blev oprettet i Danmark.

De tidligere relationer mellem de tre forretningsenheder er visualiseret i den følgende illustration. “Renewable Energy Solutions” kombinerede, som en søstervirksomhed, den samlede viden mellem “Panther Consulting” og “P Solutions” indenfor et separat brand for vedvarende energi.

2009       En ny forretningsenhed ved navn “Renewable Energy Solutions” blev dannet for at komme ind på vedvarende energi-markedet. “Renewable Energy Solutions”’ hovedfokus var Havvind-segmentet hvilket var rimelig nyt på daværende tidspunkt. Den noget tidlige markedsindgang gjorde det muligt for “Renewable Energy Solutions” at opnå betydelig viden, og dette førte til en konkurrencemæssig fordel på markedet.

2003      Panther Consulting blev dannet af Thomas Poulsen med hovedfokus på Logistik og Køb & Salg af Virksomheder.