Den første havvindmøllepark blev opført i Vindeby i Danmark i 1991. Vindmøller havde været installeret på land i nogen tid, fordi det er billigere end Havvind. Imidlertid tilbød Havvind nye muligheder, fordi vindhastigheden og vindretningen er mere ensartede til søs. Som en industri tog Havvind fart i 1990’erne, og omkring 2008-2010 havde industrien startet en modningsproces.

I denne industri, der stadig er i rivende udvikling, specialiserer Panticon sig i at hjælpe vore klienter med strategier for indtræden i nye markeder eller ekspansionsprogrammer. Vi har specialiseret os i viden omkring de nyetablerede markeder, der er ved at opstå rundt omkring i verden, og vi ønsker at fremme udbredelsen af havvind også udenfor Europas grænser.

Vi er i stand til at betjene organisationer på tværs af værdikæden i forhold til de udfordringer, de står overfor indenfor denne nye og dynamiske industri. Vor stab består af eksperter, der forstår de forskellige levetidscyklusser fra projektudvikling til installation, service og vedligehold samt sluttelig nedtagning.

Vores klienter er
  • Energiforsyninger
  • Producenter af havvindmøller
  • Producenter af plant balanceudstyr
  • Leverandører og underleverandører
  • Ingeniør-, indkøbs-, konstruktions- og installationsudbydere
  • Gitter transmissionsoperatører
  • Klyngeorganisationer
  • Havne
  • Transport virksomheder