Cases
  • Som en del af en firmaspecifik implementeringsplan for en kæmpe mulighed for at indtræde på markedet, udførte Panticon en grundig analyse af forsyningskæden med fokus på havneinfrastruktur i et større voksende havvind-marked.
  • Ledte markedsanalysen af fire store nyetablerede havvindmarkeder i Asien-Stillehavet for en national klyngeorganisation.
  • Udførte en omfattende indvendig og udvendig analyse langs tre nøgledimensioner: 1. Oversigt over vindenergi-branchen og det afledte marked for shipping og logistikløsninger; 2. Indvendig undersøgelse af nøgleressourcer, kapaciteter og omfattende interne interviews 3. Udvendig undersøgelse af konkurrencesituationen, kundetrends og omfattende eksterne kundeinterviews.