Hos Panticon er vor primære fokus at servicere de særlige og unikke behov hos vore kunder. Vi støtter op om alle delopgaverne indenfor disciplinerne markedsoplysninger. Vi hjælper med at tilvejebringe forståelse for ændringer i markederne, nye konturer og trends, samt strukturering af vigtig markedsforståelse, der hjælper vore klienter med at træffe de rigtige valg på et oplyst grundlag.

MarkedsResearch (Rapporter)

Markedsresearch hjælper vores klienter med at forstå de markeder, inden for hvilke de ønsker at operere. Markedsrapporterne danner grundlaget for at vore klienter kan træffe de rigtige forretningsbeslutninger. Hos Panticon udarbejder vi opdaterede rapporter og leverer dem inden for de aftalte tidsrammer. Vi udfører dataindsamling, databasestyring og udarbejder rapporter. Vores rapporter er unikke for forskellige situationer og krav, og er altid skræddersyet.

MarkedsAnalyse

Markedsanalyseopgaver er ofte nødvendige for at kunne komme ind på et nyt marked med succes. Adgang til nye markeder kan involvere nye geografiske områder, nye kundesegmenter og tilføjelse af nye produkter. Markedsanalyse spotter markedstendenser og hjælper med at definere en ny forretningsstrategi. Panticon-teamet gør brug af historiske data, opdaterede interne kilder og eksterne data for at levere en skræddersyet analyse. Hos Panticon supplerer vi vores kompetencer med vort omfattende netværk af partnere globalt. Desuden tilvejebringer vi, som en del af markedsanalysen, forskellige perspektiver til at fastlægge og forstå mønstre, og vi lægger stærk vægt på triangulering for at forbedre objektiviteten.

Markeds “Due Diligence”

Vi leverer markeds due diligence-tjenester for at rådgive og informere vores klienter så deres strategi på forskellige markeder er effektiv. Det er vigtigt at forstå hele miljøet og markedstendenser, herunder vigtige værdikædeinteressenter såsom leverandører og konkurrenter. Vi hjælper vores kunder med at skabe business cases med markedsfokus som en del af den kommercielle due diligence-indsats. Desuden udfører vi teknisk og lovgivningsmæssig due diligence i partnerskab med vores netværk, og vi understøtter andre strategier for markedsindgang.

Nye Markeder

Især nyetablerede markeder viser adfærdsmæssige forskelle med hensyn til forbrugere, konkurrenter og leverandører i forhold til mere etablerede markeder. For at forstå forskellene, udfordringerne og mulighederne mellem nyetablerede og etablerede markeder vil Panticon-teamet sørge for at vore klienter modtager den vigtigste information. Vi støtter vores kunder med afdækningen af de tilgængelige strategiske valgmuligheder, planlægning af markedsetablering, valg af partner samt en kombination af markedsresearch og markedsanalyser. Panticon-teamet supplerer sine evner via vores netværk af partnere på globale markeder, der leverer kontekstuel og opdateret lokale såvel som regionale analyser.

Forsyningskæde Analyse

Formålet med en forsyningskædeanalyse kan være at forbedre forretningen, forsøge at gøre virksomheden mere fleksibel og udnytte den maksimale værdi fra forsyningskæden. Vi tilbyder skræddersyet analyse af forsyningskæden både på de etablerede markeder såvel som på nyetablerede markeder i udvikling. Desuden er vi specialiserede i skibsfart og det maritime, havnedrift, landtransport (lastbil, jernbane, pram), forsyningskædevurdering (parathed, smidighed og fremtidspotentiale) og logistik (havn, land, sø og luft). For Havvind er vi specialiserede i værdikæden for vindmøllegeneratorer såvel som balance af plant komponenterne.

Vores tilbud indenfor vores kernekompetencer: