Hos Panticon specialiserer vi os i strategisk ledelsesrådgivning på koncern- såvel som divisionsniveau. Vor ledelsesrådgivning er designet til at føre til langsigtede konkurrencemæssige fordele for vore klienter og forbedre deres indtjeningsevne. I arbejdet med at definere den fremadrettede strategi assisterer vi vore klienter ved at give uafhængig rådgivning, hvor vi samtidig tilfører et kreativt element.

Vurdering af Strategisk muligheder

Målet med en gennemgang af strategiske muligheder er at fastsætte den virksomhedsmæssige retning for firmaet eller organisationen og at afgøre, om nye forretningsområder skal tilføjes, andre forretningsområder elimineres, eller om forretningsområder skal vækstes. Denne proces danner grundlaget for yderligere arbejde for at opnå en bæredygtig konkurrencemæssig fordel ved at sikre, at firmaet eller organisationen bevæger sig fremad med den rigtige struktur.

Strategi-rådgivning

Hos Panticon leverer vi strategikonsulentløsninger, der hjælper vore klienter med at opnå lønsom og bæredygtig vækst. For at nå dette mål hjælper vi med at definere forretningsmålene, analysere forretningsprocesserne, undersøge markederne og skabe løsninger, der kombinerer forretningsprocesserne med målene. Endelig hjælper vi med at implementere de mest overbevisende løsninger. Derfor bliver virksomheden mere effektiv, og nøgleindikatorer for virksomhedens præstation justeres til at matche den strategi, der er sat.

Projektledelse

Hos Panticon, støtter vi vore klienter i løbet af projekter. Vi holder os til de fem projektfaser, som er skitseret i illustrationen nedenfor, for at gøre projekterne vellykkede.

Taktisk & Strategisk vækst

Taktiske (organiske) og strategiske (Køb & Salg) vækstmuligheder understøttes af Panticon, da vi er specialiserede i at skabe planer for virksomheder og organisationer, der kan vokse begge veje. Hvis man ønsker taktisk organisk vækst, hjælper vi med at evaluere mulighederne og skabe de nødvendige business cases. Hos Panticon støtter vi også strategisk vækst, der kan involvere fusioner, opkøb, formalisering af forskellige former for joint ventures, partnerskaber eller alliancer.

Strategi-Implementation

Når den er defineret, skal strategien udføres. Hos Panticon har vi stor erfaring med at støtte strategiens implementeringsproces. Vores erfaring spænder fra ad-hoc support til mere formaliseret deltagelse i styringskomiteer, oprettelse af en projektorganisation, on-site support, midlertidig ledelse og uafhængig ikke-udøvende bestyrelses-support. En god implementering er ofte lige så vigtig som en veldefineret strategi. Desuden er det vigtigt, at nøglemålene og resultater løbende gennemgås, som tiden skrider frem. I sidste ende skal strategien evalueres og opdateres.

Vores tilbud indenfor vores kernekompetencer: