Ny markedsrapport om Taiwan fremhæver europæiske virksomheders muligheder

20. december 2018

I de seneste to år op til november 2018 har det opblomstrende havvindmøllemarked i Taiwan udviklet sig i et tempo, der gør det til et af de mest lovende nye markeder på globalt plan. Erfarne europæiske virksomheder på tværs af hele havvindmølleindustriens værdikæde følger udviklingen med stor interesse. En ny gratis rapport udarbejdet af konsulentvirksomheden Panticon tilvejebringer en grundlæggende markedsforståelse for de virksomheder, der ønsker at træde ind i eller finde lokale partnere på det fremstormende Taiwanske havvindmøllemarked.

Taiwan har godkendt planlagte havvindmølleprojekter til 10.5 gigawatt (GW), af hvilke 5.5GW er blevet tildelt 10 udviklere med nettilslutning inden 2025. Dermed har det taiwanske havvindmøllemarked sat retning mod at komme blandt verdens top ti såvel som at indtage placeringen som Asiens nummer to. Markedsudviklingen i Taiwan er baseret på samarbejder mellem taiwanske virksomheder og internationale virksomheder med erfaring især fra havvindmøllemarkeder i Europa. En markedsrapport om det taiwanske havvindmøllemarked er netop blevet udgivet af konsulentvirksomheden Panticon. Ledende Partner Thomas Poulsen udtaler:

– Udviklere og mølleproducenter bestræber sig på at imødekomme krav om lokalt indhold ved at indgå i partnerskaber med lokale aktører for at etablere en lokal forsyningskæde. Imidlertid har de fleste lokale aktører ikke konkrete erfaringer inden for havvindmølleindustrien. Det skaber et stort potentiale for de erfarne europæiske virksomheder, der beskæftiger sig med havvind.

Stadig plads til flere erfarne europæiske aktører

Erfarne europæiske virksomheder på tværs af hele havvinsmølleindustriens værdikæde har etableret sig i Taiwan. Otte udviklere fra lande udenfor Taiwan tegner sig for 88% af den hidtil opnåede 5.5GW havvindkapacitet. De to førende havvindmøllefabrikanter i verden er foretrukne leverandører for mere end 2GW af denne kapacitet. Der er dog stadig plads til flere partnerskaber mellem taiwanske virksomheder, der nyligt er indtrådt i havvindmølleindustrien, og erfarne europæiske havvindvirksomheder.

Thomas Poulsen har netop færdiggjort sin ph.d.-grad med fokus på det hastigt internationaliserende havvindmøllemarked og den konsolidering, som finder sted. Forskningsprojektets logistikfokuserede afhandling har påvist vigtigheden af logistik inden for havvindmølleindustrien samt beskrevet, hvordan logistikken er organiseret i bred forstand. Derudover har projektet tilvejebragt et estimat på omkostningerne for logistik inden for havvindmølleprojekter og tegnet et billede af, hvordan logistikken er organiseret i modne havvindmøllemarkeder i forhold til nyetablerede markeder. Om de europæiske transport- og logistikvirksomheders muligheder på det taiwanske marked udtaler han:

– For at blive i stand til at imødekomme det store potentiale kan Taiwan med fordel drage nytte af den viden, som den erfarne europæiske havvindmølleindustri besidder. Derfor er mulighederne for dem, der ønsker at træde ind i eller finde lokale partnere på det fremstormende taiwanske marked, helt sikkert til stede. Det taiwanske regeringsskifte i november 2018 og den efterfølgende bekendtgørelse om at reducere indfødningstariffen kan medføre forsinkelser, men vi forventer fortsat, at markedet udvikler sig i positiv retning.

Ti rapporter om opblomstrende markeder undervejs

Den taiwanske markedsrapport er den første i en række af ti gratis rapporter, der tilvejebringer en basisforståelse for hver af de mest lovende nye havvindmøllemarkeder. Konsulentvirksomheden Panticon udgiver rapporterne til gratis download for at fejre selskabets nye navn. Tidligere leverede virksomheden konsulentydelser inden for energisegmentet under navnet Renewable Energy Solutions. Fortsat besidder selskabet stærke faglige kompetencer særligt inden for havvind- og logistiksektorerne med markedsanalyse, strategisk ledelsesrådgivning samt køb- og salg af virksomheder som kerneydelser. En af Panticons spidskompetencer er derfor at rådgive virksomheder, der ønsker at etablere sig på nye markeder herunder at finde mulige lokale partnere, etablere alliancer eller joint-ventures. På virksomhedens hjemmeside kan man tilmelde sig en mailingliste og modtage rapporterne direkte i indbakken: www.panticon.com/downloads/reports

For mere information kontakt venligst Managing Partner Thomas Poulsen, telefon +45-21 26 61 88 eller e-mail tp@panticon.com. Fototekst: Konsulentvirksomheden Panticon, med Managing Partner Thomas Poulsen i spidsen, har udgivet en rapport om det fremstormende taiwanske havvindmøllemarked.