Den 21. August, 2018, forsvarede vor Administrerende Partner, Thomas Poulsen, sin PhD “Logistics in Offshore Wind” med stor succes.

Korte opsummeringer af PHD’en

8 korte rapporter er blevet skrevet for at opsummere de vigtigste resultater fra PhD forskningsprojektet indenfor global vindenergi, shipping og logistik. Projektet producerede 8 akademiske artikler og en PhD afhandling gennem en 5-årig periode fra 2013 til 2018.

PhD projektet blev udført af vores Administrerende Partner, Thomas Poulsen med støtte fra industrien og forskere fra verden over. De 8 korte rapporter dækker hver især et centralt resultat fra PhD projektet. Rapporterne er skrevet med hjælp fra industrien og på et sprog der ikke er akademisk – de er alle på engelsk.