Hovedkonklusioner fra PhD forskningsprojekt – Genskrevet som 8 korte rapporter i et mere praktisk forståeligt format

Med støtte fra industi-organisationer og baseret på ekstern finansiel støtte

18. december 2018

Forskningsprojektet Global Wind Industry Shipping and Logistics PhD startede i 2013, og projektet sluttede akademisk, da Thomas Poulsen blev tildelt sin ph.d.-grad fra Aalborg Universitet i efteråret 2018.

I hele forskningsprojektets levetid viste industripartnere stor interesse for forskningen. Nogle industripartnere deltog aktivt i forskningsprojektet ved at give case study adgang eller være en del af interviews og workshops. Andre deltog i nogle eller alle de ti forskningsprojekts referencegruppemøder, deltog i de tre “Energy & Transport Summit” konferencer og / eller var til stede under ph.d.-forsvarssessionen den 21. august 2019, der fandt sted i Ørsted-lokalerne i Gentofte, Danmark .

Forskningsprojektet producerede i alt 9 fagfællebedømte akademiske outputs bestående af 8 videnskabelige tidsskriftartikler og én ph.d.-afhandling. Tilbagemeldingen fra de fleste industripartnere var, at mens denne produktion gjorde et godt stykke arbejde for at opfylde de akademiske forpligtelser ved forskningsprojektet, blev de akademiske skrifter af mange anset for at være udfordrende at læse i formater, der ofte ikke var befordrende for det typiske branchepublikum. Derfor opstod ideen om at “oversætte” nøglekonklusionerne fra ph.d.-forskningsprojektet til et mere forståeligt sprog og skildre de vigtigste konklusioner og resultater i et opdateret og mere brugervenligt format.

En ansøgning om støtte til at skrive i alt 8 sådanne “korte rapporter” som et projekt blev udarbejdet til Den Danske Maritime Fond (“DDMF”). Mange industripartnere skrev støttebreve til projektet, og disse breve blev vedhæftet ansøgningen. Ca. 50% af den ansøgte finansieringsstøtte blev endelig opnået, og derefter blev det besluttet at fortsætte og skrive/offentliggøre de 8 korte rapporter. Man forstod, at Thomas Poulsens konsulent- og rådgivningsfirma, Panticon, ville sponsorere de resterende omkostninger.

De 8 korte rapporter er nu klar til download og er gratis tilgængelige. Rapporterne er distribueret gennem Panticon-webstedet.

Tilmeld dig HER for at få dine gratis kopier af de 8 korte rapporter (sprog: Engelsk), der opsummerer de vigtigste konklusioner fra 2013-2018 Global Wind Energy Shipping and Logistics PhD-forskningsprojektet.