Panticon er et uafhængigt konsulenthus, der besidder stærke faglige kompetencer særligt inden for havvind- og logistiksektorerne. Vore tre kernekompetencer er ”strategisk ledelsesrådgivning”, ”køb og salg af virksomheder” samt ”markedsoplysninger”.

For os er vores klienters behov i centrum. Vi tilbyder derfor skræddersyede løsninger, der har til formål at forbedre vore klienters resultater, skabe langsigtet værdi og øge konkurrenceevnen. Særligt hvor havvind og logistik mødes kan vi tilbyde dyb såvel som bred erfaring understøttet af seneste forskning på feltet. Vi har forståelse for hele værdi- og forsyningskæden indenfor havvind såvel som indgående kendskab til denne industris logistikkæder.

3 grunde til, at vore klienter beslutter sig for at arbejde med os:

  1. Vi tilbyder løsninger, der er realistiske, forståelige og sammensat i forhold til det konkrete behov
  2. Vi støtter vore klienter med at fastholde og vækste deres forretning på bæredygtig og profitabel vis
  3. Vi analyserer og fjerner kompleksitet for dermed at gøre hverdagen mere effektiv og simpel for vore klienter, og dermed kan vi hjælpe med at reducere omkostninger, forbedre markedspositioner og vinde markedsandele
Strategisk ledelsesrådgivning

Hos Panticon specialiserer vi os i strategisk ledelsesrådgivning på koncern- såvel som divisionsniveau. Vor ledelsesrådgivning er designet til at føre til langsigtede konkurrencemæssige fordele for vore klienter og forbedre deres indtjeningsevne. I arbejdet med at definere den fremadrettede strategi assisterer vi vore klienter ved at give uafhængig rådgivning, hvor vi samtidig tilfører et kreativt element.

Køb og salg af virksomheder

Hos Panticon understøtter vi vore klienter med deres aspirationer i forhold til at købe og sælge virksomheder som del af arbejdet med strategiske vækstplaner. Vi specialiserer os i fusioner, opkøb, generationsskifter, joint-ventures, partnerskaber og alliancer. Vore tjenesteydelser omfatter også frasalg. Panticons mål er at vore klienter kan opnå en vedblivende konkurrencemæssig fordel ved at træde ind i nye markeder eller opnå større markedsandele med andre aktører i markedet.

markedsoplysninger

Hos Panticon er vor primære fokus at servicere de særlige og unikke behov hos vore kunder. Vi støtter op om alle delopgaverne indenfor disciplinerne markedsoplysninger. Vi hjælper med at tilvejebringe forståelse for ændringer i markederne, nye konturer og trends, samt strukturering af vigtig markedsforståelse, der hjælper vore klienter med at træffe de rigtige valg på et oplyst grundlag.

Sektorer
  • Havvind

I denne industri, der stadig er i rivende udvikling, specialiserer Panticon sig i at hjælpe vore klienter med strategier for indtræden i nye markeder eller ekspansionsprogrammer. Vi har specialiseret os i viden omkring de nye markeder, der er ved at opstå rundt omkring i verden, og vi ønsker at fremme udbredelsen af havvind også udenfor Europas grænser.

Vi er i stand til at betjene organisationer på tværs af værdikæden i forhold til de udfordringer, de står overfor indenfor denne nye og dynamiske industri. Vor stab består af eksperter, der forstår de forskellige levetidscyklusser fra projektudvikling til installation, service og vedligehold samt sluttelig nedtagning.

  • Logistik

Hos Panticon betjener vi udbydere af logistiktjenester og transportløsninger. Vi hjælper disse organisationer på tværs af vore 3 kerneydelser, og vi yder også særlig støtte til unikke problemstillinger hos vore klienter. Vi har lang tids erfaring med at betjene logistikudbydere og ejere af transportinfrastruktur på tværs af brancher i forhold til deres logistikbehov.

Hos Panticon betjener vi også klienter, der har brug for logistik- og transportløsninger, såsom afskibere og lasteejere. Vi har arbejdet med klienter indenfor forskellige sektorer såsom bilindustrien, energisektoren, kemikalier, tekstiler/konfektion, elektronik, fodtøj, hi-tech, pharma, detailhandel og legetøj.